چکیده چه آب از منابع زیرزمینی باشد یا آب های سطحی یک منبع اساسی برای زندگی است. دسترسی به آب با کیفیت و کافی از نیازهای حیاتی بشر در سراسر جهان است و ما همگی نسبت به بر آوردن این نیاز در حال و آینده مسئولیم.

مترجم: ترجمه و تلخیص: حامد عسکری زاده
 فایل ضمیمه
بازدید : 553
7 آذر 1394
برچسب ها : معدن، مدیریت آب
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری