چکيده: بر کسی پوشیده نیست که عصر آهن در مطالعات باستان شناسی ایران جایگاه بس مهمی دارد. در این دوره شاهد ظهور تحولات چشمگیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در فلات ایران می باشیم. در باستان شناسی ایران شاخصهای مهم فرهنگی این دوره به ویژه سفالگری، معماری و تدفین به صورت جامع و گسترده ای مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است، لیکن در پژوهش های مربوط به این دوره ایران، اصولاً به فرایند فلزگری آهن در جزئیات پرداخته نشده است. از این نظر تاکنون هیچ نوع تحقیق فراگیر و مستقلی که در بر گیرنده جنبه¬های مختلف فلزگری آهن در دوره باستان باشد، انجام نگرفته است. این در حالی است که با استفاده از علوم مرتبط با صنعت فلزگری، می توان مسائل و ابهامات متعددی را در زمینه تحولات فرهنگی این دوره روشن نمود. نوشتار پیش رو قصد دارد نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در مورد فلزگری آهن در دوره باستان را ارائه نماید. کلید واژگان: فلزکاری کهن، عصر آهن، آهن اسفنجی، آهن چک خوار، فولاد.

  مقدمه: 
آهن از لحاظ کیفیت و کارآیی در زندگی روزمره و فراوانی مواد اولیه آن، مهمترین فلزی است که مورد استفاده بشر در دوره باستان قرار گرفت. اهمیت این ماده تا جایی است که اساس و شالوده دنیای صنعتی امروزی بر آن تکیه نموده است و زندگانی بشر بدون استفاده از آن محال بنظر می­رسد، بطوریکه تا بحال جسمی پیدا نشده که بتواند به خوبی جانشین آهن و مشتقات مهمه آن گردد. علیرغم اهمیت بالای ظهور آهن در دوره باستان و تحولات عمیقی که به دنبال دارد، هنوز سئوالات مهم و متعددی در زمینه چگونگی ظهور آن وجود دارد. دانلود کامل مقاله
بازدید : 904
14 آذر 1394
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری