موارد مصرف لوله و پروفیل

گروه میهن / تبریز- وحید زینالی

اجرای طرح فرآوری آلومینا از نفلین سینیت با توجه به منابع عظیم آن در آذربایجان به یک خواست همگانی تبدیل شده است.

ظهور آهن 14 آذر 1394

چکيده:
بر کسی پوشیده نیست که عصر آهن در مطالعات باستان شناسی ایران جایگاه بس مهمی دارد. در این دوره شاهد ظهور تحولات چشمگیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در فلات ایران می باشیم. در باستان شناسی ایران شاخصهای مهم فرهنگی این دوره به ویژه سفالگری، معماری و تدفین به صورت جامع و گسترده ای مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است، لیکن در پژوهش های مربوط به این دوره ایران، اصولاً به فرایند فلزگری آهن در جزئیات پرداخته نشده است. از این نظر تاکنون هیچ نوع تحقیق فراگیر و مستقلی که در بر گیرنده جنبه¬های مختلف فلزگری آهن در دوره باستان باشد، انجام نگرفته است. این در حالی است که با استفاده از علوم مرتبط با صنعت فلزگری، می توان مسائل و ابهامات متعددی را در زمینه تحولات فرهنگی این دوره روشن نمود. نوشتار پیش رو قصد دارد نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در مورد فلزگری آهن در دوره باستان را ارائه نماید.
کلید واژگان: فلزکاری کهن، عصر آهن، آهن اسفنجی، آهن چک خوار، فولاد.

چکیده
چه آب از منابع زیرزمینی باشد یا آب های سطحی یک منبع اساسی برای زندگی است. دسترسی به آب با کیفیت و کافی از نیازهای حیاتی بشر در سراسر جهان است و ما همگی نسبت به بر آوردن این نیاز در حال و آینده مسئولیم.

چکیده
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از دو سال گذشته تاکنون از یک سو تلاش خود را معطوف به فعال کردن بیش از 30 طرح معدنی و صنایع معدنی در کل کشور کرد و از دیگر سو جلب مشارکت بخش خصوصی برای ترزیق منابع مالی جدید به پروژه های این بخش را پیش رو قرار داد.

ساختمانهای نامنظم قسمت اعظمی از ساختمانهای موجود در مناطق شهری را تشکیل می دهند. انواع نامنظمی ها باعث ایجاد اثرات نامطلوب و اختلال در عملکرد سازه در هنگام وقوع زلزله می شوند. با توجه به اینکه احداث ساختمانهای نامنظم اجتناب ناپذیر است

فولاد کم‌آلیاژ پراستحکام که گاه «ریزآلیاژ» نیز نامیده می‌شود، نوعی فولاد آلیاژی است که با افزودن مقدار اندکی از عناصر آلیاژی مانند وانادیم، کلمبیم و تیتانیم تهیه می‌شود و برتری‌هایی بر فولاد کربنی معمولی دارد.

چکیده: نقش سفته‌بازان مالی در بازارها، از زمان پیدایش بازارهای آتی (فیوچرز) محل جدل نظریه پردازان و فعالان بازار بوده است.

دنیای معدن - با توجه به شرایط کشور در پساتحریم و به‌‌رغم بند ج از ماده 19 برجام در مورد تعهدات اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریم‌های بیمه‌ای و بیمه اتکایی و بند هـ از ماده 19 در مورد حمایت مالی از تجارت با ایران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ایالات‌متحده برای برداشتن تحریم‌های بیمه‌ای و بیمه اتکایی، بدیهی است کشورهای غربی و اروپایی به دنبال ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران باشند.