فولاد نورد 19 دی 1394

شركت ملي صنايع مس ايران 

متال بولتن 10 دی 1394

شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه بصورت صددرصد خصوصي و سهامي عام به منظور سرمايه گذاري و توسعه دربخش معادن و صنايع معدني كشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار كشور و پذيره نويسي عمومي و سرمايه 100 ميليارد تومان، درآذرماه سال 1386 تأسيس و آغاز به كار نموده است. سرمايه ميدكو با افزايش سرمايه در سه مرحله به ميزان 525 ميليارد تومان افزايش يافته است.