فولاد نورد 19 دی 1394

شركت ملي صنايع مس ايران 

متال بولتن 10 دی 1394

شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه بصورت صددرصد خصوصي و سهامي عام به منظور سرمايه گذاري و توسعه دربخش معادن و صنايع معدني كشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار كشور و پذيره نويسي عمومي و سرمايه 100 ميليارد تومان، درآذرماه سال 1386 تأسيس و آغاز به كار نموده است. سرمايه ميدكو با افزايش سرمايه در سه مرحله به ميزان 525 ميليارد تومان افزايش يافته است.

اين شركت به شماره 445169 مورخ 1392/08/20 در شهر بندرعباس به ثبت رسيده و موفق به دريافت جواز تاسيس به شماره 13/38769 از سازمان صنايع و معادن شده است و در حال اقدام به دريافت پروانه بهره برداري ميباشد .عمده فعاليت اين شركت توليد قير مي باشد.