بنر
ردیف نام محصول حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
18 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
19 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
20 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
21 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
22 قهوه ای انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
23 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
24 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
25 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول تعداد(بسته) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 232,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (INCH) حالت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پشم شیشه دانسیته 10 2 رول 49,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول دانسیته حالت عرض (m) طول (m) ضخامت (cm) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پشم سنگ 30 رول 1.2 10 5 9,000 0 آرشیو قیمت
2 پشم سنگ 50 تخته ای 1.2 60 5 15,000 0 آرشیو قیمت
3 پشم سنگ 80 تخته ای 1.2 60 5 17,000 0 آرشیو قیمت
4 پشم سنگ 120 تخته ای 1.2 60 5 30,000 0 آرشیو قیمت
5 پشم سنگ 160 تخته ای 1.2 60 5 39,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) عرض مفید (m) ضخامت ورق(mm) طول رنگ قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پلی اورتان 4 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 70,000 0 آرشیو قیمت
2 پلی اورتان 5 1 40 دلخواه دوطرف رنگ 73,000 0 آرشیو قیمت
3 پلی اورتان 5 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 73,000 0 آرشیو قیمت
4 پلی اورتان 6 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 75,000 0 آرشیو قیمت
5 پلی اورتان 8 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 77,000 0 آرشیو قیمت
6 پلی اورتان 10 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 79,000 0 آرشیو قیمت
7 پلی اورتان 4 1 40 دلخواه دوطرف رنگ 59,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول عرض (cm) طول رنگ ضخامت (cm) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 0.5 270 0 آرشیو قیمت
2 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 1 338 0 آرشیو قیمت
3 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 2 383 0 آرشیو قیمت
4 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 3 585 0 آرشیو قیمت
5 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 4 720 0 آرشیو قیمت
6 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 5 870 0 آرشیو قیمت
7 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 6 1,260 0 آرشیو قیمت
8 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 8 1,605 0 آرشیو قیمت
9 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 10 1,913 0 آرشیو قیمت
10 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 12 2,625 0 آرشیو قیمت
11 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 15 3,300 0 آرشیو قیمت
12 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 20 4,200 0 آرشیو قیمت
13 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 25 5,250 0 آرشیو قیمت
14 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 30 6,300 0 آرشیو قیمت
15 فوم ورقی 1 درخواستی سفید 35 7,350 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) وزن (گرم) عرض (m) طول (m) رنگ قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 کارتن پلاست 2 400 2.1 درخواستی درخواستی 2,600 0 آرشیو قیمت
2 کارتن پلاست 3 500 2.1 درخواستی درخواستی 3,250 0 آرشیو قیمت
3 کارتن پلاست 4 800 3.1 درخواستی درخواستی 5,200 0 آرشیو قیمت
4 کارتن پلاست 5 1000 4.1 درخواستی درخواستی 6,500 0 آرشیو قیمت
5 کارتن پلاست 6 1200 5.1 درخواستی درخواستی 7,800 0 آرشیو قیمت
6 کارتن پلاست 8 1600 6.1 درخواستی درخواستی 10,400 0 آرشیو قیمت
7 کارتن پلاست 10 1800 7.1 درخواستی درخواستی 11,700 0 آرشیو قیمت
8 کارتن پلاست 12 2400 8.1 درخواستی درخواستی 15,600 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول شرح کالا سایز کشور سازنده قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پیچ سرمته پیچ سرمته 5 cm تایوان 115 0 آرشیو قیمت
2 پیچ سرمته پیچ سرمته 3 cm تایوان 95 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول عرض (متر) واحد چشمه وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 9 58,000 0 آرشیو قیمت
2 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 61,000 0 آرشیو قیمت
3 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 7 47,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول واحد ضخامت طول(متر) تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 فنس کیلوگرم 5×5 15 انبار اصفهان 4,700 0 آرشیو قیمت
2 فنس کیلوگرم 6×6 15 انبار اصفهان 4,700 0 آرشیو قیمت
3 فنس کیلوگرم 2.5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 فنس کیلوگرم 2 5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت