ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 Z رنگی اپوکسی 20 2.5 اصفهان/کارخانه 40 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
2 Z رنگی اپوکسی 22 2.5 اصفهان/کارخانه 40 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
3 Z رنگی اپوکسی 18 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 Z رنگی اپوکسی 18 3 اصفهان/کارخانه 46 2,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 Z رنگی اپوکسی 20 3 اصفهان/کارخانه 49 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
6 Z رنگی اپوکسی 22 3 اصفهان/کارخانه 52 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,600 قیمتهای بروز 620 آرشیو قیمت
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای بروز 530 آرشیو قیمت
4 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
5 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
6 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
7 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
8 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
9 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
10 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
11 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,600 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
12 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
13 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
14 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
15 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
16 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
17 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
18 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
19 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
20 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
21 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3,800 قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
22 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای بروز 380 آرشیو قیمت
23 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3,590 قیمتهای بروز 280 آرشیو قیمت
24 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (INCH) حالت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پشم شیشه D8 5 رول 41,000 قیمتهای قبلی -5300 آرشیو قیمت
2 پشم شیشه دانسیته 10 2 رول 45,000 قیمتهای بروز 2300 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول عرض (cm) کاردهی (متر) طول رنگ ضخامت (cm) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پلی اورتان 108 1 دلخواه دوطرف رنگ 4 60,000 قیمتهای بروز 1000 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول شرح کالا سایز کشور سازنده قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پیچ سرمته پیچ سرمته 5 cm تایوان 115 قیمتهای قبلی -5 آرشیو قیمت
2 پیچ سرمته پیچ سرمته 3 cm تایوان 105 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول عرض (متر) واحد چشمه وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 9 57,000 قیمتهای بروز 2000 آرشیو قیمت
2 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 62,000 قیمتهای بروز 2000 آرشیو قیمت
3 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10.5 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول واحد ضخامت طول(متر) تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 فنس کیلوگرم 5×5 15 انبار اصفهان 4,700 قیمتهای بروز 1200 آرشیو قیمت
2 فنس کیلوگرم 6×6 15 انبار اصفهان 4,700 قیمتهای بروز 1200 آرشیو قیمت
3 فنس کیلوگرم 2.5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
4 فنس کیلوگرم 2 5 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت