بنر
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 Z رنگی اپوکسی 18 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,500 0 آرشیو قیمت
2 Z رنگی اپوکسی 18 3 اصفهان/کارخانه 46 2,500 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
18 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
19 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
20 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
21 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
22 قهوه ای انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
23 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
24 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
25 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (INCH) حالت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پشم شیشه دانسیته 10 2 رول 49,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) عرض مفید (m) ضخامت ورق(mm) طول رنگ قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پلی اورتان 4 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 70,000 0 آرشیو قیمت
2 پلی اورتان 5 1 40 دلخواه دوطرف رنگ 73,000 0 آرشیو قیمت
3 پلی اورتان 5 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 73,000 0 آرشیو قیمت
4 پلی اورتان 6 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 75,000 0 آرشیو قیمت
5 پلی اورتان 8 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 77,000 0 آرشیو قیمت
6 پلی اورتان 10 1 50 دلخواه دوطرف رنگ 79,000 0 آرشیو قیمت
7 پلی اورتان 4 1 40 دلخواه دوطرف رنگ 59,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول شرح کالا سایز کشور سازنده قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پیچ سرمته پیچ سرمته 5 cm تایوان 115 0 آرشیو قیمت
2 پیچ سرمته پیچ سرمته 3 cm تایوان 95 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول عرض (متر) واحد چشمه وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 9 58,000 0 آرشیو قیمت
2 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 61,000 0 آرشیو قیمت
3 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 7 47,000 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول واحد ضخامت طول(متر) تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 فنس کیلوگرم 5×5 15 انبار اصفهان 4,700 0 آرشیو قیمت
2 فنس کیلوگرم 6×6 15 انبار اصفهان 4,700 0 آرشیو قیمت
3 فنس کیلوگرم 2.5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 فنس کیلوگرم 2 5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت