ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 Z رنگی اپوکسی 20 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,510 0
2 Z رنگی اپوکسی 22 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,510 0
3 Z رنگی اپوکسی 18 2.5 اصفهان/کارخانه 40 2,480 0
4 Z رنگی اپوکسی 18 3 اصفهان/کارخانه 46 2,480 0
5 Z رنگی اپوکسی 20 3 اصفهان/کارخانه 49 2,510 0
6 Z رنگی اپوکسی 22 3 اصفهان/کارخانه 52 2,510 0
ردیف نام محصول حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 گالوانیزه انواع کرکره (کاشان) 0.5 1.25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول ضخامت (INCH) حالت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پشم شیشه D8 5 رول 39,000 0
2 پشم شیشه دانسیته 10 2 رول 43,000 0
ردیف نام محصول عرض (cm) کاردهی (متر) طول رنگ ضخامت (cm) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پلی اورتان 108 1 دلخواه دوطرف رنگ 4 59,000 0
ردیف نام محصول شرح کالا سایز کشور سازنده قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پیچ سرمته پیچ سرمته 5 cm تایوان 120 0
2 پیچ سرمته پیچ سرمته 3 cm تایوان 115 0
ردیف نام محصول عرض (متر) واحد چشمه وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 9.300000000000001 58,000 0
2 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 60,000 0
3 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 60,000 0
4 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10 60,000 0
5 توری مرغی گالوانیزه 1.2 رول 3.4 10.5 62,000 0
ردیف نام محصول واحد ضخامت طول تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 فنس کیلوگرم 5×5 2.7 انبار اصفهان 3,500 0
2 فنس کیلوگرم 6×6 2.7 انبار اصفهان 3,500 0
3 فنس کیلوگرم 2.5 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 فنس کیلوگرم 2 5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0