به گزارش پایگاه خبری آهن و فولاد مرکزآهن، وضعیت بازار در تاریخ 27 خرداد ماه، روز شنبه به قرار زیر اعلام میگردد :

به گزارش این مرکز خبری، قیمت یک گرم طلای 18 عیار با کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته، 114.160 تومان و قیمت هر مثقال طلا آب شده مظنه نیز با کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته، 494.500 تومان اعلام شده است .

همچنین نفت خام برنت نسبت به هفته پیشین، با روند صعودی، 47.27 تومان اعلام شد. قیمت تسمه کوره ای بارگیری از انبار اصفهان با 50 تومان افزایش قیمت اعلام شدو سیمهای مفتولی، حرارتی و زیگزاگ نیز با افزایش 20 تا 70 تومانی نسبت به پنجشنبه گذشته اعلام شدند.

قیمت تسمه کوره ای بارگیری از انبار تهران با 50 تومان افزایش اعلام و تسمه ورقی بارگیری از انبار اصفهان با 10 تومان افزایش قیمت اعلام گردید. نرخ لوله گاز روکار خانگی و توکار مانیس ثابت اعلام شد و قیمت لوله گاز روکار و توکار کارخانه کچو اصفهان ثابت اعلام شد.

قیمت لوله صنعتی ضخامت 2 ثابت اعلام شد و لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3 نیز همانند لوله صنعتی ثابت اعلام شدند.

لوله تست مردود درجه 2 بدون هیچگونه تغییر قیمت، ثابت اعلام شد و پروفیل زد ضخامت 2.5 و 3 بارگیری از اصفهان نیز ثابت اعلام گردید. قوطی پروفیل بارگیری از تهران ثابت و قوطی ستونی بارگیری از انبار اصفهان نیز ثابت اعلام گردید .

قیمت سپری آهنی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر بصورت ثابت و قیمت نبشی بارگیری از انبار اصفهان نیز ثابت اعلام شده است.

همچنین قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با روند کاهشی 5 تومانی اعلام شد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از کارخانه با 20 تا 30 هزار تومان افزایش قیمت اعلام شد. قیمت تیرآهن سایز 16 تا 22 نیز با کاهش و تیراهن سایز 24 تا 30 نیز با افزایش قیمت اعلام شدند.
بازدید : 84
27 خرداد 1396
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری