بطور کلی پیش بینی میشود بازار فولاد ایران طی هفته جاری سکون همراه با میل به کاهش قیمتها را داشته باشد . زیرا با توجه به فاکتورهای تعیین کننده ای همچون نرخ دلار و تحرکات بازارهای جهانی بویژه بازار فولاد چین کلیه مشاهدات دلالت بر ثبات قیمتها با اندکی کاهش دارد . با توجه به اینکه سال نو میلادی در کشور چین از23 ژوون الی 2فبریه می باشد . در این برهه بازار چین ثابت می باشد متعاقب حرکت پیش بینی نشده ای در بازار فولاد آسیا و ایران ایجاد نمی نماید . از سوی دیگر عطش افزایش قیمت دلار مهار شده است و در نتیجه قیمت مواد اولیه تغییر چندانی نخواهد داشت.

رشد قیمت در بازار های فیوچرز سنگ آهن و فولاد، سنگ آهن وارداتی در بازار نقدی چین به روند صعودی ادامه داد. البته تقاضا کم است و موجودی ها بالاست در نتیجه این رشد قیمت شکننده و موقتی به نظر می رسد.