عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر افزایش تعرفه واردات فولاد عنوان کرد: در حال حاضر رقابت خارجی بین فولادی‌ها آغاز شده و چین با نقشه جدیدی که برای صادرات و تولید خود طراحی کرده است برای اغلب صنعتگران کشورها تهدید جدی محسوب می‌شود.