وزن انواع لوله صنعتی
سایز لوله(اینچ) وزن واحد متر رده 40
1/8 0.37 1.73
1/4 0.83 2.24
3/8 0.84 231
½ 1.27 2.77
¾ 1.69 2.87
1 2.50 3.38
1 ¼ 3.39 3.58
1 ½ 4.05 3.68
2 5.44 3.91
2 ½ 8.63 5.16
3 11.29 5.49
3 ½ 13.57 5.74
4 16.07 6.02
5 21.77 6.55
6 28.25 7.11
8 42.35 8.16
10 60.31 9.27
12 79.73 10.31
14 94.56 11.13
16 123.30 12.70
18 155.60 14.27
20 783.42 15.09
24 256.41 17.46
32 342.91 17.48
34 304.90 17.48
38 420.47 19.05

وزن انواع لوله گازی
Nominal(mm) اندازه اسمی (m) قطر خارجی تعداد شاخه در بسته ضخامت 2 2.2 2.5 3 3.5 3.9
15 2/1 21.3 169 وزن شاخه 5.7 6.3 7.3 8.8    
وزن بسته 96.5 1054 1256 1480    
20 4/3 26.7 127 وزن شاخه 7.2 8 9.3 11.2    
وزن بسته 910 1016 1160 1417    
25 1 33.7 61 وزن شاخه     12 14.2 16.6  
وزن بسته     732 850 985  
32 4/1 1 42.2 61 وزن شاخه 12.4 13.6 15.6 18.8    
وزن بسته 750 832 950 1100    
40 2/1 1 48.3 61 وزن شاخه 14.2 15.5 17.8 20.5 23.9 273
وزن بسته 860 950 1050 1250 1460 1670
50 2 60.3 37 وزن شاخه 17.8 19.6 22.1 26.5 305 34.8
وزن بسته 660 72.5 820 981 1100 1290
65 2/1 2 76 37 وزن شاخه 22.4 24.6 2.8 33.5 39 44.5
وزن بسته 830 910 1000 12.50 1400 1650
80 3 88.8 19 وزن شاخه 26 28.6 32.5 39 45.5 51
وزن بسته 495 54.3 624 750 860 970
100 4 114.3 19 وزن شاخه 33.6 37 42 50 59 66
وزن بسته 640 700 800 950 1100 1250
125 5 139.7 7 وزن شاخه       60 70 80
وزن بسته       418 490 560
150 6 165.1 7 وزن شاخه       73 85 97
وزن بسته       511 595 680
 
بازدید : 1259
13 بهمن 1394 ساعت 06:33 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری